Tìm hiểu kích thước tờ A0 trong in ấn

Tìm hiểu kích thước tờ A0 trong in ấn

Giấy A0 được sử dụng khá phổ biến trong đời sống, tuy nhiên lại rất ít người biết rõ về kích thước tờ A0 cũng như các thông tin khác về loại giấy này. Việc hiểu rõ kích thước của giấy A0 sẽ giúp công việc thiết kế và in ấn được diễn ra thuận lợi hơn. Vì vậy, hãy cùng tham khảo bài viết sau đây của chúng tôi để biết một tờ giấy A0 có kích thước là bao nhiêu nhé!

Kích thước tờ A0

1. Kích thước tờ A0 tiêu chuẩn

Kích thước của các loại giấy trong in ấn thường được tính theo mm, cm hay in. Dưới đây chính là bảng kích thước của các loại giấy in hiện nay:

Size Height x width (mm) Height x width (cm) Height x width (in)
4A0 2378 x 1682 mm 237.8 x 168.2 cm 93.6 x 66.2 in
2A0 1682 x 1189 mm 168.2 x 118.9 cm 66.2 x 46.8 in
A0 1189 x 841 mm 118.9 x 84.1 cm 46.8 x 33.1 in
A1 841 x 594 mm 84.1 x 59.4 cm 33.1 x 23.4 in
A2 594 x 420 mm 59.4 x 42.0 cm 23.4 x 16.5 in
A3 420 x 297 mm 42.0 x 29.7 cm 16.5 x 11.7 in
A4 297 x 210 mm 29.7 x 21.0 cm 11.7 x 8.3 in
A5 210 x 148 mm 21.0 x 14.8 cm 8.3 x 5.8 in
A6 148 x 105 mm 14.8 x 10.5 cm 5.8 x 4.1 in
A7 105 x 74 mm 10.5 x 7.4 cm 4.1 x 2.9 in
A8 74 x 52 mm 7.4 x 5.2 cm 2.9 x 2.0 in
A9 52 x 37 mm 5.2 x 3.7 cm 2.0 x 1.5 in
A10 37 x 26 mm 3.7 x 2.6 cm 1.5 x 1.0 in

Nhìn vào bảng trên có thể thấy kích thước của các khổ giấy A0 là lớn nhất và kích thước khổ giấy A10 là nhỏ nhất. Mỗi khổ giấy sau sẽ bằng 1 nửa kích thước của khổ giấy trước đó. Tức là khổ giấy A0 gấp làm 2 thì ra khổ giấy A1. Tiếp tục gấp khổ giấy A1 làm 2 thì ra khổ giấy A2. Các khổ giấy khác cũng tương tự như vậy.

Tìm hiểu kích thước tờ A0

2. Kích thước tờ A0 trong thiết kế in ấn

Kích thước tờ A0 và các loại giấy khác trong thiết kế in ấn được tính theo đơn vị mm như sau:

 

Khổ A Kích thước (mm) Khổ B Kích thước (mm) Khổ C Kích thước (mm)
A0 841 x 1189 mm B0 1000 x 1414 mm C0 917 x 1297 mm
A1 594 x 841 mm B1 707 x 1000 mm C1 648 x 917 mm
A2 420 x 594 mm B2 500 x 707 mm C2 458 x 648 mm
A3 297 x 420 mm B3 353 x 500 mm C3 324 x 458 mm
A4 210 x 297 mm B4 250 x 353 mm C4 229 x 324 mm
A5 148 x 210 mm B5 176 x 250 mm C5 162 x 229 mm
A6 105 x 148 mm B6 125 x 176 mm C6 114 x 162 mm
A7 74 x 105 mm B7 88 x 125 mm C7 81 x 114 mm
A8 52 x 74 mm B8 62 x 88 mm C8 57 x 81 mm
A9 37 x 52 mm B9 44 x 62 mm
A10 26 x 37 mm B10 31 x 44 mm
A11 18 x 26 mm B11 22 x 31 mm
A12 13 x 18 mm B12 15 x 22 mm
A13 9 x 13 mm

3. Cách xác định kích thước giấy A0

Theo quy định tại ISO 216 thì kích thước của tờ giấy A0 sẽ được xác định như sau:

– Chiều dài tờ A0 chia cho chiều rộng tờ A0 bằng 1,4142

– Mỗi tờ giấy A0 có diện tích là 1m2

– Mỗi kích thước sau A(n) sẽ là A(n-1) cắt giảm ½ song song với các cạnh của nó ngắn hơn

– Chiều dài và tiêu rộng của kích thước sẽ được tiến hành phép tính làm tròn đến mm gần nhất

4. Giấy A0 bao nhiêu tiền?

Hiện nay, bạn có thể rất dễ dàng để mua được các tờ giấy A0 tại các tạp hóa, cửa hàng in ấn hay văn phòng phẩm. Mỗi tờ giấy A0 chất lượng, đảm bảo theo tiêu chuẩn ISO được bán với mức giá là 4.500 – 5.000 đồng/ tờ 100gsm.

Giấy A0 bao nhiêu tiền?

Giấy A0 không chỉ được bán theo tờ mà còn được bán theo cuộn. Với cuộn có kích thước 11 x 11 x 92 cm được bán với giá là 155.000 đồng/cuộn và 250 đồng/cuộn cho loại kích thước 15 x 15 x 92 cm. Ngoài ra, còn một số cuộn giấy A0 khác bạn có thể tham khảo khi đến các điểm mua giấy.

5. Công dụng của giấy A0

Bên cạnh các loại giấy A3, A4, A5 thì giấy A0 cũng được sử dụng rất phổ biến. Người ta thường làm bookmark, postcard, thiệp handmade, báo tường bằng giấy A0. Ngoài ra, nhiều người còn sử dụng giấy A0 để bồi giấy khi vẽ bởi nếu vẽ bằng màu nước mà không có giấy bồi sẽ khiến giấy bị cong, ảnh hưởng đến quá trình vẽ và chất lượng bức tranh.

Trong thiết kế, giấy A0 cũng được sử dụng rất phổ biến để vẽ bản thảo, vẽ hay thiết kế đồ họa,… Bên cạnh đó, giấy A0 cũng còn được ứng dụng vào rất nhiều mục đích khác trong cuộc sống.

Trên đây là bảng kích thước tờ A0 và các thông tin liên quan khác đến tờ A0. nắm rõ được kích thước của khổ giấy A0 và các khổ giấy khác sẽ giúp bạn linh hoạt hơn khi sử dụng. Đặc biệt, trong thiết kế, in ấn, nắm rõ khổ giấy là việc vô cùng quan trọng để có thể thiết kế hài hòa, phù hợp, đúng kích thước là tỉ lệ.

No Comments

Post A Comment